Friday, July 29, 2011

भनिदिनुले

केवल छोइदिनुले

झर्छ रे शिरिषफूलकेवल हेरिदिनुले

लजाउँछ शिशुथाक्नेलाई थाकेको छौ भनिदिनुले

ऊ अझ थाक्छरोएकोलाई तिम्रो आँसु झर्योु भनिदिनुले

ऊ अझ रुन्छहारेकोलाई तिमी हारेछौ हगि भनिदिनुले

ऊ अझ हार्छठगिएकोलाई तिमी त ठगिएछौ नि भनिदिनुले

ऊ अझ ठगिएको ठान्छमरेकोलाई तिमी त मरेछौ है भनिदिनु मात्रले

ऊ कहाँ बौरिन्छ रत्यसैले भन्ने ठाउँ छ भन्दैमा

भनिहाल्नु हुँदैनभन्नु पनि कहिलेकाहीँ

भन्नुभन्दा अझ बढ़ी, अझ पर, अरू केही हुन्छभनिदिनु मात्र त्यसैले

काफी हुँदैनत्यसैले कहिलेकाहीँ केही केही भन्नुहुँदैनथाक्नेलाई, रुनेलाई, हार्नेलाई, ठगिनेलाई, मर्नेलाई

आफैआफ अनुभव गर्न दिनुपर्छ

कि ऊ थाकेको छ र अब ऊ थाक्नुहुँदैन

कि अब उसले रून छाड़्नुपर्छ

कि अब उसले जित्ने लड़ाइँ लड़्न थाल्नुपर्छ

कि अब उसले ठगारहरूलाई चिन्न सक्नुपर्छ

कि अब उसले बाँच्ने अभ्यास गर्नुपर्छ